Sus

Comisia Europeană: acord politic pentru certificarea europeană pentru eliminarea dioxidului de carbon

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Comisia Europeană: acord politic pentru certificarea europeană pentru eliminarea dioxidului de carbon

Comisia Europeană: acord politic pentru certificarea europeană pentru eliminarea dioxidului de carbon

În 20 februarie 2024, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu asupra unui regulament care să stabilească, pentru prima dată în Uniunea Europeană, un sistem de certificare pentru „eliminarea carbonului”, conform formulării adoptate de legiuitori. Pentru sectorul agricol, aceasta presupune stocarea carbonului în sol și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Acest cadru voluntar urmărește să faciliteze și să accelereze dezvoltarea activităților de înaltă calitate privind eliminarea carbonului și reducerea emisiilor pe terenuri”, se arată în comunicatul de presă. Acordul la care sa ajuns astăzi este provizoriu și nu a fost adoptat oficial de cele două instituții”, se mai arată în comunicatul de presă.

Comisia Europeană, ca se află la originea propunerii, a salutat acest progres: „Acest nou cadru va ajuta Uniunea Europeană să atingă neutralitatea climatică prin certificarea absorbțiilor de carbon și stocării carbonului în agricultură pentru a le face transparente și sigure, prevenind greenwashing-ul și creând noi oportunități de afaceri”, a subliniat aceasta în comunicatul său de presă.

Acordul provizoriu prevede menținerea cerințelor formulate de Comisie și anume: cuantificare, adiționalitate, stocare pe termen lung și durabilitate. Pe baza acestor criterii, executivul european trebuie să elaboreze metodologiile de certificare pe tip de activitate. În ceea ce privește activitățile agricole, sunt specificate anumite prevederi:


• Să reziste cel puțin 5 ani pentru a obține certificarea;
• Să nu ducă la „
achiziția de terenuri în scop speculativ cu impact negativ asupra comunităților rurale”;

Să genereze întotdeauna cel puțin un co-beneficiu pentru biodiversitate (inclusiv sănătatea solului și prevenirea degradării terenurilor);
Să permită „sinergii” între sistemul de identificare a parcelelor agricole PAC și informațiile generate de procesul de certificare.

În ceea ce privește măsurarea co-beneficiului pentru biodiversitate, Copa-Cogeca și-a exprimat regretul că îl vede obligatoriu, în timp ce ar trebui mai degrabă, conform sindicatului european, să fie considerat un avantaj suplimentar. De asemenea, Copa-Cogeca deplânge eșecul de a lua imediat în considerare practicile de creștere în sistemul de certificare: de fapt, acordul provizoriu prevede ca acestea fie luate în considerare începând cu 2026.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.