Sus

Comisia Europeană recomandă măsuri de prevenire a gripei aviare

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Comisia Europeană recomandă măsuri de prevenire a gripei aviare

Comisia Europeană recomandă măsuri de prevenire a gripei aviare

Comisia Europeană a publicat în 14 august 2018 o decizie ce vizează întărirea măsurilor referitoare la riscurile pe care le comportă păsările sălbatice în materie de transmitere a virusurilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte.

„Prezenta decizie stabilește măsuri de diminuare a riscurilor, anumite măsuri consolidate de biosecuritate și sisteme de depistare timpurie în ceea ce privește riscurile prezentate de păsările sălbatice pentru introducerea virusurilor gripei aviare înalt patogene (HPAI) în exploatații, precum și măsurile menite să-i sensibilizeze pe proprietari și pe alte persoane active în sectorul păsărilor de curte în privința unor astfel de riscuri și a necesității de a pune în aplicare sau de a consolida măsurile de biosecuritate în exploatațiile lor,” detaliază textul publicat în 14 august 2018 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Această decizie prevede ca statele membre să identifice zonelor cu risc ridicat din teritoriul lor, pentru că există porțiuni care sunt expuse unui risc ridicat de introducere a virusurilor IAHP în exploatații. Textul prevede și măsuri de sensibilizare a deținătorilor și altor persoane interesate de sectorul creșterii păsărilor de curte cu privire la aceste riscuri și la necesitatea întăririi măsurilor de biosecuritate în exploatații.

Sursa: Agrotrend

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.