Sus

UE: 20 de organisme dăunătoare de combătut imediat

Agroind Cauaceu SA / Articole  / UE: 20 de organisme dăunătoare de combătut imediat

UE: 20 de organisme dăunătoare de combătut imediat

Comisia europeană a publicat la jumătatea lunii octombrie o listă de 20 de organisme dăunătoare, bacterii sau insecte, pe care statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să le combată imediat, pentru că propagarea acestora ar putea cauza prejudicii de miliarde de euro.

Lista a fost stabilită după o evaluare realizată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Între aceste organisme regăsim în special bacteria Xylella fastidiosa, gândacul japonez Popillia japonica, gândacul asiatic Anoplophora glabripennis, Candidatus Liberibacter spp. și agentul cauzator al antracnozei citricelor, cu un impact economic, de mediu și social extrem de sever pe teritoriul UE.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, responsabil cu Centrul Comun de Cercetare, a declarat: „Pentru a proteja în mod eficient plantele și calitatea vieții cetățenilor noștri, trebuie mai întâi să identificăm impactul negativ al organismelor dăunătoare, cum ar fi gândacul japonez sau agentul cauzator al antracnozei citricelor asupra economiei, mediului și societății noastre. Datorită unui nou indicator conceput de Centrul Comun de Cercetare, în prezent putem estima daunele cauzate de acești dăunători pe mai multe planuri, inclusiv unele mai puțin tangibile, cum ar fi peisajul și patrimoniul cultural sau biodiversitatea și ecosistemele. Acest lucru ne-a permis să identificăm 20 de organisme cele mai dăunătoare, asupra cărora ar trebui să ne concentrăm eforturile.” Noua metodologie arată că, în caz de propagare în întreaga Europa, Xylella fastidiosa, „organism dăunător care are cea mai puternică acțiune asupra culturilor agricole, inclusiv asupra fructelor, ar putea aduce pierderi de producție anuale de 5,5 miliarde de euro”.

Salutând adoptarea acestei liste, Comisarul Vytenis Andriukaitis, responsabil cu sănătatea și siguranța alimentară, a declarat: „Sănătatea plantelor a reprezentat o prioritate a mandatului meu în ultimii cinci ani. De aceea sunt deosebit de încântat că mandatul meu include această prioritizare care va ajuta UE și statele membre să își sporească gradul de pregătire și să acționeze rapid împotriva unor organisme dăunătoare ale plantelor extrem de periculoase, precum și să contribuie la Pactul ecologic european, protejând biodiversitatea noastră, ecosistemele naturale și agricultura din UE.”

Noua metodologie demonstrează, de exemplu, că bacteria Xylella fastidiosa, organismul dăunător cu cel mai mare impact asupra culturilor agricole, inclusiv asupra culturilor fructifere, ar putea cauza pierderi anuale ale producției în valoare de 5,5 miliarde de euro, putând afecta 70 % din valoarea producției măslinilor bătrâni (peste 30 de ani) din UE și 35 % din valoarea producției măslinilor mai tineri, în cazul în care bacteria s-ar răspândi în întreaga UE. În plus față de impactul direct asupra producției, organismele dăunătoare produc efecte indirecte semnificative asupra unei game largi de sectoare economice din amonte și din aval. De exemplu, dacă gândacul asiatic (Anoplophora glabripennis) s-ar răspândi în întreaga UE s-ar înregistra pierderi directe de peste 5 % din totalul arborilor în picioare din mai multe specii forestiere ale UE, cum ar fi arinul, frasinul, fagul, mesteacănul, ulmul, arțarul sau platanul. Valoarea acestor copaci este evaluată la 24 de miliarde de euro, iar impactul economic asupra sectorului forestier din amonte ar putea atinge 50 de miliarde de euro.

Selectarea organismelor dăunătoare se bazează pe evaluarea efectuată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care ia în considerare probabilitatea răspândirii și a stabilirii acestor organisme dăunătoare, precum și consecințele lor pentru Uniune. De asemenea, au fost luate în considerare punctele de vedere ale unui grup de experți special, precum și feedback-ul publicului oferit prin intermediul portalului.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.