Sus

Comisia Europeană vrea mai multă transparență a prețurilor

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Comisia Europeană vrea mai multă transparență a prețurilor

Comisia Europeană vrea mai multă transparență a prețurilor

Comisia Europeană a redactat o propunere prin care vizează introducerea unei mai mari transparențe în modalitatea de calculare a prețurilor și în felul în care acestea evoluează în întregul lanț alimentar de aprovizionare.

După interzicerea practicilor comerciale neloiale și îmbunătățirea colaborării între producători, Comisia a prezentat cel de-al treilea element destinat îmbunătățirii echității în lanțul alimentar de aprovizionare. Este vorba despre punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la modalitatea de determinare a prețurilor produselor alimentare din lanțul de aprovizionare.  

Chiar dacă evoluția piețelor agricole este foarte puternică, celelalte piețe-cheie ale lanțului de aprovizionare agro-alimentar – în special transformarea produselor alimentare și vânzarea cu amănuntul – duc lipsă de informații esențiale: „Această asimetrie dezavantajează agricultorii și erodează încrederea în relația de loialitate”, precizează documentul Comisiei Europene. Această absență de informații din partea transformatorilor și vânzătorilor cu amănuntul este o adevărată „cutie neagră” a lanțului de aprovizionare agro-alimentar. Așadar, propunerea Comisiei vizează o reechilibrare a schimburilor de date în întregul lanț.  

„Diferențele între prețurile de vânzare și cele de cumpărare furnizează informații despre costurile intermediare, ca cele de transport, asigurări, etc. O mai mare transparență poate contribui la îmbunătățirea deciziilor intreprinderilor și la o creștere a încrederii într-un tratament echitabil în toate stadiile lanțului de aprovizionare agro-alimentar. Este foarte important să dispunem cu ușurință și în timp util de informațiile referitoare la evoluția pieței pentru a face față cu eficacitate concurenței prezente pe piețele mondiale”.

Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, a declarat următoarele: „Întărirea poziției agricultorilor în cadrul lanțului agro-alimentar de aprovizionare a fost o prioritate pentru Comisia Europeană. Întărirea transparenței pieței va da mai multă claritate și o egalitate de acces la informațiile despre prețuri, făcând lanțul alimentar mai echitabil și mai echilibrat. Aceste noi reguli vin să completeze directiva adoptată recent prin care se interzic practicile comerciale neloiale oferind un avantaj de mijloace actorilor mai slabi și de dimensiuni mai mici din lanțul alimentar de aprovizionare. Adoptarea acestora transpune susținerea masivă la scara Uniunii Europene în favoarea unei întăriri a rolului agricultorului în lanțul alimentar de aprovizionare.”  

Măsurile propuse vor acoperi sectoarele cărnii, ouălor, produselor lactate, fructelor și legumelor, culturilor arabile, zahărului și uleiului de măsline. Sistemele și procedurile deja implementate pentru a comunica CE informațiile despre piață vor fi lărgite. Fiecare stat membru va fi responsabil de colectarea datelor despre prețuri și piață. „Comisia recomandă statelor membre să aleagă abordarea cea mai rentabilă și să nu țintească intreprinderile mici și mijlocii în scopul reducerii sarcinii administrative.” După primirea informațiilor, Comisia va publica pe portalul său datele agro-alimentare și observațiile despre piața UE. Așadar, este indispensabil ca informațiile furnizate de statele membre să fie precise și prezentate în timp util. Propunerea ce va fi adoptată de Comisia Europeană va intra în vigoare în termen de șase luni de la adoptare.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.