Sus

Cooperativele agricole vor să joace un rol mai important în UE

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Cooperativele agricole vor să joace un rol mai important în UE

Cooperativele agricole vor să joace un rol mai important în UE

Cooperativele agricole europene cer susținere din partea Uniunii Europene pentru a se putea dezvolta. Acestea își doresc și adoptarea, într-un termen cât mai scurt, a bioeconomiei în zonele rurale ale Europei.

Cu ocazia unui atelier organizat de Comisia Europeană referitor la „rolul cooperativelor și structurilor de cooperare a producătorilor de materii prime în integrarea bioeconomiei”, au fost făcute nu mai puțin de zece analize de rentabilizare în sectoarele fructelor și legumelor, creșterii animalelor, vinului, etc. Potrivit acestor studii, cooperativele agricole susțin producătorii să contribuie la bioeconomie trăgând foloase de pe urma acestor strategii inovatoare. Susținerea dezvoltării și punerea la punct a cooperativelor de diferite mărimi, inclusiv cele din România, este așadar considerată de o importanță crucială.  

„Rezultatele acestui atelier vor contribui la pregătirea viitoarelor planuri strategice ale Politicii Agricole Comune (PAC), în scopul de a garanta o susținere eficace pentru dezvoltarea acestor proiecte. Atât partajarea cunoștințelor cât și adoptarea celor mai bune practici ar putea ajuta statele membre și viitorii beneficiari să propună măsuri specifice pentru dezvoltarea bioeconomiei în țările lor”, comentează Copa-Cogeca într-un comunicat de presă.

Pekka Pesonen, secretarul general al sindicatului cooperativelor și producătorilor europeni consideră că „prin concilierea cererilor pentru o agricultură durabilă, pentru siguranță alimentară și utilizarea resurselor biologice regenerabile, cu o susținere calibrată și o coerență a politicilor, cooperativele pot contribui cu succes la obiectivele politicii publice, din care fac parte îmbunătățirea calității vieții agricultorilor, dezvoltarea capitalului uman, întărirea competitivității și durabilității.”

Cooperativele europene din sectorul agroalimentar speră, așadar, într-un angajament puternic pentru o politică de bioeconomie coerentă a Uniunii Europene, datorită susținerii acordate prin viitoarele măsuri ale Politicii Agricole Comune, Horizon Europe, InvestEU și alte politici. Aceasta ar trebui să contricbuie la promovarea soluțiilor biologice ce vor ajuta Uniunea Europeană să lupte contra schimbărilor climatice și să contribuie la o economiei mai durabilă.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.