Sus

INFORMARE ȘI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Agroind Cauaceu SA / Articole  / INFORMARE ȘI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE ȘI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul adoptării de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a Regulamentului 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu aplicabilitate directă începând cu 25.05.2018, , sunt  de acord ca imaginile din interviul pe care acesta îl acordă în cadrul evenimentului „Ziua Grâului” să fie utilizate de către operator în scop marketing, respectiv la întocmirea unor filmulețe/colaje care să aibă ca obiect promovarea activității și produselor proprii ale operatorului, atât pe pagina web a acestuia cât și prin intermediul altor mijloace publicitare din mediu online sau presă audio-vizuală și scrisă.

Operatorul SC AGROIND CAUACEU SA, CUI 113301 cu sediul în CAUACEU SOSEAUA ORADEA MARGHITA KM 16  e-mail office@diosoft.ro reprezentat de DAN MIHAI CORBUT în calitate de administrator asigură persoanei vizate toate drepturile prevăzute de Regulamentul 679/27.04.2016, respectiv cele prevăzute de art. 12-22 din Regulament: accesul la date, rectificarea datelor, ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziția la prelucrare, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat inclusiv profilarea, dreptul la notificarea destinatarilor în caz de rectificare, ștergere, restricționare a datelor cu caracter personal.

Operatorul aduce la cunoștința persoanei vizate că aceasta are oricând dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în baza acestui înscris și pentru scopul mai sus menționat, fără ca prin aceasta să fie afectată legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragere. Datele colectate în baza acestui acord vor fi folosite exclusiv de către operatorul SC AGROIND CAUACEU SA prin angajații acestuia, în scopul mai sus determinat și nu vor fi divulgate altor persoane pentru alte scopuri fără acordul persoanei vizate, decât în temeiul unei obligații legale ori a unei hotărâri judecătorești.

Datele vor fi stocate pe perioada în care persoana vizată își menține acordul, urmând ca la simpla retragere de consimțământ a persoanei vizate, ele să fie șterse.

Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere către o autoritate de supraveghere, cum este cazul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în mod liber, oricând consideră că i-au fost încălcate drepturile.

Se aduce la cunoștința persoanei vizate că în baza acestor date nu există și nu va exista un proces decizional automatizat ori creare de profiluri.

Persoană Vizată

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.