Sus

Reforma PAC a fost validată

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Reforma PAC a fost validată

Reforma PAC a fost validată

Vineri, 25 iunie 2021, Parlamentul European, miniștri agriculturii și Comisia Europeană au ajuns la un acord asupra viitoarei Politici Agricole Comune (PAC). Rotația culturilor, eco-scheme, ajutoare cuplate, toate aceste elemente reformatoare vor intra în vigoare în anul 2023. Au fost tranșate numeroase puncte, clarificându-se planurile strategice naționale.

Eco-scheme
Procentajul dedicat eco-schemelor, unul dintre punctele fierbinți ale negocierilor, a fost fixat la 25% din bugetul primului pilon, cu posibilitatea ca statele membre să acorde 20% în 2023 și 2024. Începând din anul 2025, dacă cele 25% nu sunt atinse, fondurile vor putea suplimenta bugetul pentru eco-scheme până în 2027 sau vor fi transferate către măsurile celui de-al doilea pilon în favoarea climatului și a mediului. De altfel, statele membre vor trebui să consacre cel puțin 35% din bugetul destinat dezvoltării rurale unor măsuri legate de mediul înconjurător și climat.

Pactul Verde
Statele sunt obligate să contribuie la Pactul Verde (reducerea efectelor de seră) și la strategia „De la fermă la farfurie”, care prevede îndeosebi o scădere cu 50% a pesticidelor până în anul 2030, cu un sfert din terenurile cultivate rezervate agriculturii bio. Bruxelles va verifica conformarea politicilor agricole naționale la obiectivele climatice și de mediu.

Biodiversitate
Euro-deputații intenționau că ceară agricultorilor o rotația anuală clasică a culturilor pentru a conserva biodiversitatea și reduce utilizarea pesticidelor. Aceasta va fi de neocolit, dar statele vor putea autoriza „alte practici” cum sunt diversificarea simplă (mai multe culturi simultan) pe aceeași exploatație și introducerea leguminoaselor. Trebuie spus că în unele state, pe anumite exploatații dotate cu ecosisteme, rotația tradițională nu era posibilă. În funcție de exploatații, între 4% și 7% din terenurile arabile nu vor putea fi cultivate și trebuie redate naturii. Sub acest aspect, există excepții în special referitor la exploatațiile cu mai puțin de 10 hectare.

Plăți redistribuite
Cel puțin 10% din plățile directe vor trebui redistribuite pentru susținerea exploatațiilor mici și mijlocii. Eurodeputații recomandă statelor să „reducă progresiv plățile anuale către agricultori cu peste 60.000 de euro, cu un plafon de 100.000 de euro”. Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord pentru a consacra 3% din bugetul PAC susținerii tinerilor agricultori.

Drepturile lucrătorilor
În continuare, acordul prevede sancționarea agricultorilor care nu respectă drepturile lucrătorilor. Autoritățile naționale vor efectua controale, ce vor comporta riscul unei scăderi a plăților în cazul constatării unor infracțiuni. Acest demers va fi voluntar din 2023 și va deveni obligatoriu începând cu anul 2025. Pentru a se evita ca fondurile europene să fie deturnate de agricultori „fictivi” sau prin fraude, statele membre vor avea acces la un program de verificare de date ale UE cu privire la beneficiarii finali ai PAC. Exploatațiile care încalcă în mod repetat regulile de mediu și bunăstarea animalelor vor risca o scădere a drepturilor cu 10%, comparativ cu 5% în prezent.

Rezerva de criză
Rezerva europeană de criză, un ajutor oferit agricultorilor în caz de instabilitate a prețurilor sau a pieței, va deveni un instrument permanent. Această rezervă va fi dotată cu un buget propriu de cel puțin 450 milioane de euro, finanțat din bugetul PAC mai degrabă decât preluat din plățile către agricultori, cum este cazul în prezent. Măsuri ca reducerea voluntară a producției vor fi posibile în fața perturbărilor pieței.

Comerțul internațional
Instituțiile europene recunosc într-o declarație comună importanța impunerii produselor agricole importate a acelorași norme de mediu ca în Uniunea Europeană. Comisia este responsabilă cu transmiterea propunerilor pe această temă până la mijlocul anului 2022. Va fi studiată și interzicerea importului oricărui produs cu urme de pesticide interzise în UE.

Viticultură
Sistemul de autorizații pentru plantațiile de viță de vie va fi extins până în 2045. Acest sistem, care permite reglementarea plantațiilor din UE și, prin urmare, a volumelor de vin produse în fiecare an, era garantat doar până în 2030.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.