Sus

Undă verde finală pentru revizuirea Politicii Agricole Comune (PAC)

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Undă verde finală pentru revizuirea Politicii Agricole Comune (PAC)

Undă verde finală pentru revizuirea Politicii Agricole Comune (PAC)

Pentru a răspunde furiei agricultorilor, Consiliul European a adoptat o revizuire a anumitor măsuri ale Politicii Agricole Comune (PAC). Aceste revizuiri vor intra în vigoare înainte de finele lunii mai.

Statele Uniunii Europene au dat luni, 13 mai 2024, în cadrul unei reuniuni ministeriale ce a avut loc la Bruxelles, undă verde finală unei revizuiri a Politicii Agricole Comune (PAC), scutindu-o de anumite reguli de mediu pentru a potoli furia fermierilor. „Această analiză ia în considerare impactul evoluțiilor geopolitice, cum ar fi consecințele invaziei Ucrainei de către Rusia și evenimentele meteorologice extreme”, a declarat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat de presă publicat în data de 13 mai 2024. Aceste măsuri, deja votate la sfârșitul lunii aprilie de către Parlamentul European, ca parte a unei proceduri de urgență, vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea vor intra în vigoare până la sfârșitul lunii mai, cu aplicare retroactivă acoperind primele luni ale anului 2024.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, perioada extrem de scurtă de doar două luni, dintre propunerea Comisiei și adoptarea oficială a acesteia astăzi de către Consiliu, „reflectă dorința celor trei instituții de a remedia rapid situația cu care se confruntă fermierii europeni în prezent.” „Textul realizează un echilibru just între necesitatea menținerii ambițiilor de durabilitate prevăzute în actuala PAC și nevoia de a răspunde rapid și eficient preocupărilor fermierilor”, precizează Consiliul Uniunii Europene.

Spre consternarea ONG-urilor de mediu, Comisia Europeană a propus la jumătatea lunii martie relaxarea sau chiar eliminarea unei părți din criteriile „verzi” pe care noua PAC le-a impus încă din 2023 fermelor pentru a primi plăți europene și pe care organizațiile agricole le consideră impracticabile. Aceste revizuiri legislative, cerute de cei douăzeci și șapte după demonstrațiile lumii agricole pentru reducerea „poverilor administrative”, au fost ratificate fără modificări substanțiale de europarlamentari și de statele membre.

Pachetul, care include un regulament și un act delegat, acesta din urmă fiind deja aprobat de Consiliu și Parlamentul European – include modificări la șase dintre cele nouă standarde privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), pe care se bazează subvențiile agricole, cum ar fi permiterea mai multor derogări, precum rotația culturilor și regulile privind terenurile necultivate. Mai presus de toate, fermele de mai puțin de 10 hectare (adică 65% dintre beneficiarii PAC, pentru 9,6% din suprafață) vor fi scutite de controale și sancțiuni legate de normele de mediu. În cazul unor episoade meteo extreme, vor fi posibile scutiri pentru a evita penalizări.

Actuala PAC acoperă perioada 2023-2027. Următoarea Comisie Europeană, care se va forma în toamnă după alegerile din iunie, va trebui să propună un nou cadru pentru politica agricolă începând din 2028.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.