Sus

61% din solurile europene sunt în stare proastă

Agroind Cauaceu SA / Articole  / 61% din solurile europene sunt în stare proastă

61% din solurile europene sunt în stare proastă

Noul tablou de bord al sănătății solului din cadrul Observatorului de sol al Uniunii Europene evidențiază locația solurilor nesănătoase, precum și proporția acestora. Observatorul European al Solului (EUSO) oferă un nou instrument: tabloul de bord pentru sănătatea solului. Acesta din urmă urmărește în special să susțină viitoarea propunere a Comisiei Europene pentru o lege privind sănătatea solului, care face parte din Strategia Uniunii Europene în domeniul solului pentru 2030.

Potrivit acestui program și în baza probelor disponibile în prezent, 61% din solurile Uniunii Europene se află într-o stare deplorabilă. „Această cifră este o subestimare a adevăratei dimensiuni a degradării terenurilor, având în vedere lipsa recunoscută de date privind multe alte probleme legate de degradarea terenurilor, cum ar fi contaminarea solului”, anunță Comisia Europeană în comunicatul său de presă din 13 martie 2023.

Cele mai răspândite tipuri de degradare a solului ar fi pierderea carbonului organic din sol (53%), pierderea biodiversității solului (37%) și riscul de degradare a turbăriilor (30%). În plus, tabloul de bord arată că majoritatea solurilor nesănătoase sunt de fapt predispuse la mai mult de un tip de degradare a solului.

„Setul de indicatori, precum și pragurile care determină starea sănătății solului, vor evolua în funcție de implementarea viitoarei legi europene privind sănătatea solului, dezvoltarea științifică (de exemplu, proiectele misiunii A Soil Deal for Europe) și îmbunătățirea fluxurilor de date din țările Uniunii Europene, precizează comunicatul de presă. Vor fi dezvoltate elemente suplimentare pentru a reflecta implementarea politicilor specifice și a strategiilor legislative, de exemplu, strategia privind solul, planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, strategia în domeniul biodiversității, strategia Farm to Fork și obiectivele de dezvoltare durabilă.”

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.