Sus

Comisia Europeană anticipează data retragerii substanței active S-metolaclor

Agroind Cauaceu SA / Articole  / Comisia Europeană anticipează data retragerii substanței active S-metolaclor

Comisia Europeană anticipează data retragerii substanței active S-metolaclor

Într-un regulament de punere în aplicare publicat în data de 3 ianuarie 2024, Comisia Europeană a rectificat condițiile pentru nereînnoirea S-metolaclorului în Uniunea Europeană.

„Autoritatea a identificat mai multe domenii de preocupare majoră. În primul rând, ea a concluzionat că există un potențial ca substanța S-metolaclor și metaboliții ei relevanți activi din punct de vedere al utilizării ca erbicid să fie prezenți în apele subterane peste limita parametrică pentru apa potabilă de 0,1 μg/L, pe baza datelor de monitorizare, și că, în plus, se estimează că acești metaboliți vor fi prezenți în concentrații de peste 0,1 μg/L în toate scenariile pentru toate utilizările reprezentative bazate pe modelarea apelor subterane. În plus, autoritatea a constatat un potențial mare de expunere a apelor subterane peste limita parametrică pentru apa potabilă de 0,1 μg/L pentru metaboliții care sunt relevanți din punct de vedere toxicologic din cauza preocupărilor în materie de genotoxicitate și/sau carcinogenicitate sau a lipsei datelor relevante în acest sens. În final, autoritatea a identificat, în plus, un risc mare pentru mamiferele care se hrănesc cu râme, ca manifestare a toxicității secundare,” se arată în documentul Comisiei Europene.

Trebuie spus că în data de 13 octombrie 2023, Comisia Europeană a decis să prelungească aprobarea substanței active până la 15 noiembrie 2024. „Cu toate acestea, având în vedere că decizia de a nu reînnoi aprobarea a fost luată înainte de expirarea acestei perioade extinse de aprobare, prezentul regulament ar trebui să fie aplicabil înainte de această dată”, se arată în Regulament.

Astfel, statele membre vor fi obligate să retragă autorizațiile de introducere pe piață pentru produsele care conțin substanța activă S-metolaclor până la data de 23 aprilie 2024. „Orice perioadă de grație acordată de statele membre […] expiră până la data de 23 iulie 2024”, mai precizează regulamentul.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.