Sus

EFSA și ECHA lansează consultări referitoare la glifosat

Agroind Cauaceu SA / Articole  / EFSA și ECHA lansează consultări referitoare la glifosat

EFSA și ECHA lansează consultări referitoare la glifosat

EFSA și Agenția Europeană pentru produse chimice (ECHA) au lansat o rundă de consultări în paralel cu evaluările științifice inițiale ale glifosatului. Consultările vor dura 60 de zile și toate părțile interesate sunt încurajate să participe.

În timpul acestor consultări, EFSA va centraliza comentariile referitoare la raportul de evaluare în scopul reînnoirii licenței pentru glifosat. Cât despre consultarea ECHA, aceasta va duce la un raport despre clasificarea armonizată și etichetarea glifosatului. Evaluările științifice inițiale au făcut obiectul unei consultări și ambele au fost pregătite de Grupul de Evaluare a Glifosatului (GEG), compus din autoritățile naționale competente din Franța, Ungaria, Țările de Jos și Suedia.

EFSA și ECHA vor să asigure o transparență și îndeamnă toate părțile interesate să contribuie la aceste consultări prin aducerea de observații sau de informații și date științifice. Consultările vor rămâne deschise timp de 60 de zile și toate comentariile vor fi publicate la încheierea procesului pe site-urile celor două agenții. Pentru procesul de clasificare armonizată, grupul de evaluare a glifosatului și comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) de la ECHA vor analiza observațiile și datele primite. Aceste considerații vor fi luate în calcul, după care CER va redacta avizul său cu privire la clasificarea glifosatului în virtutea regulamentului pentru clasificare, etichetare și ambalare.

Clasificarea produselor chimice se face numai în baza proprietăților periculoase ale unei substanțe dar nu ține cont de utilizarea sau de probabilitatea de expunere la această substanță. Calculul expunerii la o sbstanță este considerat ca făcând parte integrantă din procesul de evaluare a riscurilor condus de EFSA. Glifosatul este clasificat în prezent ca o substanță ce cauzează lezuni oculare grave și ca substanță toxică pentru viața acvatică, cu efecte pe termen lung, înainte și după evaluarea făcută de ECHA în 2017. Clasificarea ca fiind substanță mutagenă, carcinogenă sau toxică asupra reproducerii celulelor germinale nu a fost considerată justificată. Evaluarea științifică inițială efectuată de GEG nu recomandă modificarea clasificării existente.

EFSA va lua în considerare rezultatele avizului comitetului pentru evaluarea riscurilor de la ECHA privind clasificarea glifosatului. Lucrările ar trebui finalizate în cursul celui de-al doilea semestru al anului 2022. Comisia Europeană, în colaborare cu statele membre ale UE, va decide dacă va avea loc o reînnoire a aprobării utilizării glifosatului în Uniunea Europeană.

Amintim că în anul 2017, Comisia Europeană a acordat o autorizație de cinci ani pentru utilizarea glifosatului, ceea ce înseamnă că această substabnță este autorizată în UE până în data de 15 decembrie 2022. Asta înseamnă că poate fi utilizată ca substanță activă în produsele de protecția plantelor până la această dată, sub rezerva că fiecare produs trebuie aprobat de autoritățile naționale competente ale statelor membre ale UE în urma unei evaluări de siguranță.

Fara comentarii

Sorry, the comment form is closed at this time.